Tag Archives: yum

Fedora: “no such table: packages”

Khi bạn đang cập nhật Fedora của bạn thì… bùm – máy tắt, có thể vì mất điện, máy bị lỗi khởi động lại…  hay vì bất cứ lý do nào. Và sau khi bật máy lại thì Fedora không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Fedora | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những lệnh yum cơ bản trong Fedora

Cài đặt phần mềm yum install tên-phần-mềm yum groupinstall “tên-nhóm-phần-mềm” Cập nhật phần mềm yum update tên-phần-mềm yum groupupdate “tên-nhóm-phần-mềm”

Đăng tải tại Fedora, Linux | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?