Tag Archives: php

Cài đặt LAMP cho Fedora

Trong bài viết này mình xin hướng dẫn cách cài đặt LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) trên Fedora qua terminal. Trước hết, trong terminal bạn hãy chuyển sang quyền root với lệnh su – Cài đặt và cấu hình MySQL Bạn thực thi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Fedora, Lập trình, Linux | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cài đặt LAMP trong Debian/Ubuntu

LAMP là một bộ các ứng dụng mã mguồn mở gồm Linux – Apache – MySQL – PHP/Python/Perl nhằm tạo nên một máy chủ lưu trữ các website động: Website được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình PHP/Python/Perl Website … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Debian, Lập trình, Linux, Linux Mint, Lubuntu, Ubuntu | Thẻ , , , , , , | %(count) bình luận