Tag Archives: pcmanfm

Bộ quản lý tập tin PCManFM trong Lubuntu

Video giới thiệu về PCManFM – ứng dụng quản lý tập tin của LXDE – trong Lubuntu 10.04. Trong video mình quên đề cập đến việc tạo thư mục mới và tập tin mới, để làm những việc này thì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux, Lubuntu | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?