Tag Archives: pascal

Lập trình Pascal trong Ubuntu

Để lập trình Pascal trong Ubuntu bạn có thể sử dụng Free Pascal. Để cài đặt Free Pascal bạn cần cài đặt gói fp-ide. Sau khi cài đặt xong bạn mở Terminal và gõ lệnh “fp” để chạy Free Pascal. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux, Ubuntu | Thẻ , , , | 4 phản hồi