Tag Archives: packaging

Tạo tập tin deb cho ứng dụng chúng ta xây dựng

Trong bài viết này mình xin chia sẻ những kiến thức mình thu nhặt được trên internet về cách tạo 1 tập tin deb của riêng ta. Tập tin deb sẽ cài đặt dữ liệu hay ứng dụng vào máy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?