Tag Archives: nfs

Chia sẻ thư mục trong mạng Linux

Bài viết này mình xin giới thiệu 1 cách đơn giản để chia sẻ thư mục giữa các máy Linux trong cùng 1 mạng với nhau dùng NFS. Bài viết chỉ tập trung vào mục đích chia sẻ được thư … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux | Thẻ , | 3 phản hồi