Tag Archives: mint lxde

LXDE: chuyển từ tự động đăng nhập sang yêu cầu mật khẩu

Nếu bạn đang sử dụng bản phân phối sử dụng LXDE như Lubuntu, Peppermint, Mint LXDE, … và bạn đã chọn tự động đăng nhập khi vừa bật máy lúc cài đặt, thì bạn có thể thay đổi chế độ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux, Lubuntu | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?