Tag Archives: gnumeric

Ứng dụng văn phòng và lựa chọn ứng dụng trong Lubuntu

Trong Lubuntu, 2 ứng dụng văn phòng mặc định là AbiWord (tương tự Microsoft Word, OpenOffice.org Word Processor) và Gnumeric (tương tự Microsoft Excel, OpenOffice.org Spreadsheet). AbiWord và Gnumeric cung cấp những chức năng cơ bản nhất cho người dùng, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux, Lubuntu | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?