Tag Archives: empathy

Chat Yahoo! trong Ubuntu

Đa số người Việt Nam chúng ta sử dụng Yahoo! Messenger để nhắn tin, trò chuyện và liên lạc với nhau trên Internet. Hiện tại chưa có phiên bản Yahoo! Messenger trên Linux nên để nhắn tin qua dịch vụ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux, Ubuntu | Thẻ , , , | 6 phản hồi