Tag Archives: earth hour

Earth Hour is not “turn off lights and burn candles”

Bức tranh cổ động cho Giờ Trái Đất 2012 của tôi.

Đăng tải tại Môi trường - Cuộc sống | Thẻ , , | Để lại phản hồi

Đối với tôi, Earth Hour là vô nghĩa

Đã lâu rồi tôi không có một bài viết nào về môi trường. Hôm nay nhân việc thấy nhiều người hứng hở chuẩn bị cho Giờ Trái Đất vào 26 tháng 3 tới trên đường phố và cả trên internet, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môi trường - Cuộc sống | Thẻ , , | 2 phản hồi