Tag Archives: dòng lệnh

Video hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng trong Ubuntu

Cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng qua Terminal Advertisements

Đăng tải tại Linux, Ubuntu | Thẻ , , , , | 3 phản hồi

Sử dụng giao diện dòng lệnh trong Ubuntu

Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Ubuntu. Trước khi chúng ta tìm hiểu cách sử dụng hệ điều hành này thì chúng ta nên biết về chế độ dòng lệnh, nó sẽ giúp đỡ chúng ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux, Ubuntu | Thẻ , , , | 30 phản hồi