Tag Archives: dns

Thay đổi DNS

Có thể vì lí do nào đó bạn không muốn sử dụng DNS do ISP của bạn cấp và muốn sử dụng DNS khác như OpenDNS hay Google DNS chẳng hạn. Sau đây là cách để thay đổi cấu hình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?