Tag Archives: conky

Conky – ứng dụng giám sát hệ thống gọn nhẹ

Conky là một ứng dụng gíup bạn theo dõi hoạt động của máy tính tương tự như System Monitor của GNOME. Với conky, thông tin sẽ được hiển thị ngay trên desktop. Bạn có thể tại và cài đặt Conky … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux | Thẻ , | %(count) bình luận