Tag Archives: catfish

Tìm kiếm thư mục và tập tin trong Lubuntu

Khi lưu trữ nhiều thứ trên máy thì có thể sẽ có lúc bạn quên bạn lưu tập tin này ở đâu, dữ liệu kia nằm ở chỗ nào. Bạn sẽ cần một công cụ giúp bạn tìm kiếm nhanh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Linux, Lubuntu | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?