Tag Archives: axel

axel – hỗ trợ download trong Linux

Ngoài ra axel còn có một số tùy chọn khác, bạn có thể xem thêm bằng lệnh axel -h.

Đăng tải tại Linux | Thẻ , , | Để lại phản hồi