Tag Archives: aqualung

Giới thiệu chương trình nghe nhạc Aqualung

Screencast này mình xin giới thiệu về Aqualung, một chương trình nghe nhạc trong Linux và là ứng dụng nghe nhạc mặc định trong Lubuntu. Advertisements

Đăng tải tại Linux, Lubuntu | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?