Tag Archives: 7z

Sử dụng FOSS trong Windows

Có thể bạn biết về FOSS  (Free and Open Source Software – Phần mềm tự do và mã nguồn mở) và cũng muốn sử dụng FOSS, nhất là các bản phân phối Linux như Ubuntu, Fedora… , tuy nhiên do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Windows | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nén và giải nén tập tin trong Lubuntu 10.04

Đăng tải tại Linux, Lubuntu | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?