Category Archives: Folk Music

Nhạc cụ trong âm nhạc dân gian

Bài viết này được tôi viết vào ngày 13-04-2010 và đã được đăng trên diễn đàn Yêu Âm Nhạc. Âm nhạc truyền thống dân gian có từ lâu đời và gắn với nền văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Âm nhạc, Folk Music | Thẻ , | %(count) bình luận