Conky – ứng dụng giám sát hệ thống gọn nhẹ

Conky là một ứng dụng gíup bạn theo dõi hoạt động của máy tính tương tự như System Monitor của GNOME. Với conky, thông tin sẽ được hiển thị ngay trên desktop. Bạn có thể tại và cài đặt Conky trong kho phần mềm của hệ điều hành bạn dùng hoặc tải tại website http://conky.sourceforge.net/.

Sau khi cài đặt conky, bạn có thể chạy thử conky thông quan lệnh “conky” trong Terminal, conky sẽ hiển thị rất xấu và thiếu nhiều thông tin cần thiết. Bạn cần phải tùy chỉnh lại một chút. Bạn hãy tạo tập tin .conkyrc trong thư mục home của mình, bạn có thể xem một số mẫu có sẵn tại http://conky.sourceforge.net/screenshots.html và sao chép nội dung các tập tin .conkyrc đó vào file của bạn. Bạn có thể thay đổi tập tin .conkyrc này theo ý bạn như xóa bớt một số thông tin, thay đổi màu sắc, vị trí, …

Tiếp theo bạn cần cho conky chạy khi khởi động máy, bạn có thể thực hiện điều này dễ dàng bằng một số công cụ trong hệ điều hành của bạn, nếu bạn dùng Ubuntu bạn có thể vào System -> Preferences -> Startup Applications và thêm conky vào.

Sau đây là màn hình desktop của mình với conky, bạn có thể xem nội dung tập .conkyrc ở bên dưới, tập tin này mình lấy từ hệ điều hành Linux Mint 8 Fluxbox và tùy chỉnh lại.

# UBUNTU-CONKY
# A comprehensive conky script, configured for use on
# Ubuntu / Debian Gnome, without the need for any external scripts.
#
# Based on conky-jc and the default .conkyrc.
# INCLUDES:
# – tail of /var/log/messages
# – netstat connections to your computer
#
# — Pengo (conky@pengo.us)
#
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
# fiddle with window
use_spacer yes
use_xft no
# Update interval in seconds
update_interval 3.0
# Minimum size of text area
# minimum_size 250 5
# Draw shades?
draw_shades no
# Text stuff
draw_outline no # amplifies text if yes
draw_borders no
#use_xft yes
xftfont Samanata
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
# Stippled borders?
stippled_borders 3
# border margins
border_margin 9
# border width
border_width 10
# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5 default is ace770
default_color e5e5e5
own_window_colour black
own_window_transparent yes
# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
# Gap between borders of screen and text
gap_x 10
gap_y 30
#${color blue}FORTUNE ${hr 2}$color
#${execi 120 fortune -s | fold -w50}
#${color blue}LOGGING ${hr 2}$color
#${execi 30 tail -n3 /var/log/messages | fold -w50}
# stuff after ‘TEXT’ will be formatted on screen
TEXT
$color
${color #000000}SYSTEM ${hr 2}$color
$nodename $sysname $kernel on $machine
Uptime: ${uptime}
${color #000000}CPU ${hr 2}$color
${freq}MHz   Load: ${loadavg}   Temp: ${acpitemp}
$cpubar
${cpugraph 000000 ffffff}
NAME             PID       CPU%      MEM%
${top name 1} ${top pid 1}   ${top cpu 1}    ${top mem 1}
${top name 2} ${top pid 2}   ${top cpu 2}    ${top mem 2}
${top name 3} ${top pid 3}   ${top cpu 3}    ${top mem 3}
${top name 4} ${top pid 4}   ${top cpu 4}    ${top mem 4}
${color #000000}MEMORY / DISK ${hr 2}
$color
RAM:   $mem   ${membar 6}$color
Swap:  $swap   ${swapbar 6}$color
Harddisk:
/ ${fs_free /} ${fs_bar 6 /}$color
/home ${fs_free /home} ${fs_bar 6 /home}$color
${color #000000}NETWORK (${addr eth0}) ${hr 2}$color
Down: $color${downspeed eth0} k/s ${alignr}Up: ${upspeed eth0} k/s
${downspeedgraph eth0 25,140 000000 ff0000} ${alignr}${upspeedgraph eth0
25,140 000000 00ff00}$color
Total: ${totaldown eth0} ${alignr}Total: ${totalup eth0}
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Linux và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Conky – ứng dụng giám sát hệ thống gọn nhẹ

  1. cài cái này cho nhanh các bác ạ http://linux-vietnam.blogspot.com/20…-voi-tren.html
    .conkyrc | Conky | conky manager | conky-manager themes | Cài đặt conky manager

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s