2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 41,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 15 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

Debian Testing: Failed to load session “gdm-fallback”

I had been using Debian Tesing with Openbox and I wanted to see how GNOME 3 in Debian was. So, I decided to install GNOME 3.

After the installation, instead of showing GNOME login screen, my system displayed a black screen with this error dialog: Failed to load session “gdm-fallback”.

“gdm-fallback”? Well, I thought it was a problem with my NVIDIA card. After a few hours trying to fix, I realized that I was wrong. The cause was logged right in the log file /var/log/gdm3/:0-greeter.log that a component of polkit-gnome-authentication-agent-1 was missing.

In the past, there was a desktop file for polkit-gnome-authentication-agent-1 in /etc/xdg/autostart/ to start polkit-gnome-authentication-agent-1 at boot. But now, the desktop file is not neccessary because gnome-session package handle this.

I have no idea why my gnome-session didn’t start PolicyKit agent, because in my virtual Debian Testing machine everything was fine. (I tested by installing GNOME 3 from a command line Debian).

I created polkit-gnome-authentication-agent-1.desktop file in /etc/xdg/autostart/ and now everything is fine. GNOME 3 is  fast, beautiful and I have not faced any bug yet.

This is the content of my polkit-gnome-authentication-agent-1.desktop:

[Desktop Entry]
Name=PolicyKit Authentication Agent
Comment=PolicyKit Authentication Agent
Exec=/usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
Terminal=false
Type=Application
Categories=
NoDisplay=true
OnlyShowIn=GNOME;

Posted in Debian, Linux | Tagged , , | 1 Phản hồi

Chẳng sớm thì muộn Trái đất này chả còn con vật nào nữa ngoài con người.

Stop the Canadian seal hunt

http://www.occupyforanimals.org/seal-hunt-in-canada.html

Posted in Môi trường - Cuộc sống | Tagged | 1 Phản hồi

Tắt tiếng beep của phần cứng trong Debian

Bản Debian tôi dùng là một bản Debian được tùy chỉnh theo sở thích cá nhân từ 1 bản Debian tối thiểu (chỉ cài những gì cần thiết nhất của hệ điều hành và dùng dòng lệnh, rồi sau đó chỉ cài những phần mềm tôi cần dùng). Một điều phiền phức mà tôi gặp phải là tiếng bíp của phần cứng khi làm gì đó trong terminal hay một số chương trình.  Tôi dùng lệnh sau để tắt nó đi:

xset b off

Posted in Debian, Linux | Tagged , | Để lại bình luận

Thiết lập trình duyệt mặc định cho Icedove (Thunderbird) trong Debian

Tôi đang dùng Debian Testing với Openbox. Dù đã đặt trình duyệt mặc định x-www-browser là Chromium như Icedove vẫn dùng Iceweasel để mở liên kết trong mail. Đặt network.protocol-handler.app.http và network.protocol-handler.app.https là chromium-browser cũng không ăn thua.

Sau một hồi Google cuối cùng tôi cũng tìm được cách thiết lập trình duyệt mặc định mà Icedove dùng là Chromium:

  • Vào menu Edit -> Preferences -> tab Advanced -> nút Config Editor.
  • Tìm
  • network.protocol-handler.warn-external.http và chuyển nó từ false sang true
  • network.protocol-handler.warn-external.https và chuyển nó từ false sang true

Sau đó khi bạn click vào 1 liên kết trong mail, Icedove sẽ hỏi bạn muốn dùng trình duyệt nào để mở, bạn chọn Chromium. Từ đó Icedove sẽ dùng Chromium để mở các liên kết web trong mail cho bạn.

Ghi chú: trong Debian, Icedove là Thunderbird và Iceweasel chính là Firefox.

Posted in Debian, Linux | Tagged , , , | Để lại bình luận

Cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho Debian

Để cài đặt tiếng Việt cho Debian:

  • Bạn mở terminal và đăng nhập vào tài khoản root: su –
  • Chạy lệnh: dpkg-reconfigure locales
  • Chọn tiếng Việt trong danh sách:

 

  • Chọn ngôn ngữ mặc định của hệ thống:

Sau đó bạn log out là có thể đăng nhập lại vào hệ thống tiếng Việt bằng cách chọn tiếng Việt trong danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ (màn hình đăng nhập vẫn là tiếng Anh). Hoặc bạn có thể khởi động lại máy để thấy toàn bộ hệ thống đã được chuyển sang tiếng Việt.

Posted in Debian, Linux | Tagged , | Để lại bình luận

Earth Hour is not “turn off lights and burn candles”

Bức tranh cổ động cho Giờ Trái Đất 2012 của tôi.

Posted in Môi trường - Cuộc sống | Tagged , , | Để lại bình luận