Tài liệu tiếng Việt hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org, Firefox, Thunderbird và Unikey

Đây là tài liệu của bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org 3.0, Mozilla Firefox 3.0, Mozilla Thunderbird 2.0 và Unikey 4.0. Các bạn có thể tải về tại website của bác Vũ Đỗ Quỳnh, ngoài ra trong website của bác còn có nhiều thông tin bổ ích khác về Linux cũng như Ubuntu. Hoặc các bạn có thể tải về qua các liên kết dưới đây.

About these ads
This entry was posted in Linux and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Tài liệu tiếng Việt hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org, Firefox, Thunderbird và Unikey

  1. Tuan says:

    Còn cuốn cài Ubuntu sao không up lên cho đủ bộ luôn cậu.

  2. Tiểu Hầu says:

    Cuốn đó dành cho Ubuntu 8, đã cũ rồi, mọi người muốn tải thì có thể vào trang của bác Vũ Đỗ Huỳnh.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s