Những loài vật có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam


3 tấm ảnh trên là loài hươu sao. Loài hươu này đã tuyệt chủng ở môi trường tự nhiên Việt Nam và chỉ còn trong các sở thú hay các khu bảo tồn nuôi dưỡng động vật. Hươu sao đã được liệt kê vào danh sách các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới (Nguồn).

Theo Sách Đỏ Việt Nam Tổng số loài động vật, thực vật hoang dã trong thiên nhiên đang bị đe dọa ở các mức khác nhau đã tới 857 loài, trong đó có 407 loài động vật và 450 loài thực vật. So với số liệu công bố trong Sách Đỏ Việt Nam 1992 -1996 là 709 loài bị đe dọa (359 loài động vật và 350 loài thực vật), có thể thấy rằng số loài bị đe dọa tăng lên đáng kể. Đặc biệt, có 3 loài tê giác 2 sừng, heo vòi, cầy rái cá có thể coi là tuyệt chủng hoàn toàn; loài hươu sao cũng chỉ tồn tại ở trạng thái nuôi dưỡng và đã tuyệt chủng ngoài thiên nhiên… (Theo Báo điện tử Điện Biên Phủ)

About these ads
This entry was posted in Môi trường - Cuộc sống and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s